Paweł Czubik „Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym” 
Kraków 2020, format B5, ss. 110

OPIS:
Książka stanowi absolutnie unikatowe opracowanie na rynku księgarnianym, którego autor (wieloletni notariusz i specjalista w zakresie międzynarodowego prawa małżeńskiego i spadkowego) precyzyjnie i bez zbędnych wywodów teoretycznych, odnosząc się wyłącznie do praktyki notarialnej, porusza kwestię kształtowania w akcie notarialnym stosunków majątkowych małżeńskich z udziałem cudzoziemców oraz małżeństw mieszanych (obywatela polskiego i obcego). Szczegółowo odnosi się do kształtowania stosunków majątkowych w oparciu o reguły prawa prywatnego międzynarodowego (wskazanie prawa i wybór prawa) oraz precyzyjnie analizuje reguły blisko 20 wiążących Polskę umów dwustronnych odnoszących się do stosunków majątkowych małżeńskich (omawia stosowanie przez notariuszy ograniczonego wyboru prawa, konsekwencje braku możliwości wyboru prawa, konsekwencje zagranicznej rejestracji rozdzielności). Atutem pracy jest także omówienie kształtu intercyz, jakie powinni zawierać przed polskim notariuszem obywatele Ukrainy. Nadto Autor analizuje kwestie formy zagranicznych umów majątkowych małżeńskich i pełnomocnictw do tych umów, omawia zagadnienia odesłań do prawa polskiego, jako właściwego, wskazuje, w jaki sposób notariusz powinien zastosować klauzulę porządku publicznego w szczególnych przypadkach np., gdy wskutek zastosowania obcego ustroju majątkowego (np. nordyckiego) dochodzi do ustanowienia odroczonej wspólności majątków odrębnych. Publikacja opatrzona jest wzorami oświadczeń małżonków w przedmiocie prawa właściwego dla ich stosunków majątkowych małżeńskich, niezbędnych do umieszczenia we właściwych aktach notarialnych.
SPRZEDAŻ DETALICZNA dla klientów indywidualnych

KSIĘGARNIA PRAWNICZA Dariusz Michasiów 
ul. Cieszyńska 8, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-024-58-36 
Kontakt: 
tel. 606-962-199 
mail: ksiegarnia@prawnicza.net 
SPRZEDAŻ HURTOWA (wyłącznie dla samorządów zawodowych prawników, jednostek administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości)

LEXBIBLIOPOLIS Ewelina Szymula 
ul. Szkolna 27,  27-440 Ćmielów  
NIP: 661-232-70-72 
Kontakt: 
tel. 500-553-652
mail: lexbibliopolis@gmail.com
LEXBIBLIOPOLIS (c)2020, All Rights Reserved